Η Εταιρια

Γνωριστε μας

Η εταιρία

Η Nortech δραστηριοποιείται στην κατασκευή διαδικτυακών τόπων από το 1999. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, έχουν αναπτυχθεί διαδικτυακοί τόποι οι οποίοι αποτελούν εγγύηση για την αξιοπιστία, την υψηλή ποιότητα και τη συνέπεια που τη διακρίνει.

Σκοπός

Η υλοποίηση καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών μας και αποσκοπούν στη βελτίωση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών, στη αύξηση της επιχειρηματικής τους αποδοτικότητας και στην ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών τους

Εξειδίκευση

Η Nortech εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δυναμικών διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι υποστηρίζονται από εφαρμογές και υπηρεσίες συμβατές με τις τεχνολογίες του Internet. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας ενός διαδικτυακού τόπου (website). Η διαδικασία της σχεδίασης βασίζεται στις ανάγκες που καλείται να καλύψει η διαδικτυακή εφαρμογή, λαμβάνη υπόψη τόσο τις προτιμήσεις του πελάτη όσο και τους κανόνες τους διαδικτύου και δεν υπόκειται σε μοτίβα. Για τη δημιουργία του τόπου χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου, ενώ η απρόσκοπτη λειτουργία του εξασφαλίζεται από τον άρτιο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία που διαθέτει το έμπειρο προσωπικό της εταιρίας.